ANBI-gegevens

Stichting Carry On

RSIN: 855983528
Adres: Hoofdweg 30, 9992 TT Huizinge

Doelstelling

Kleine zelfstandigen in zich ontwikkelende landen kampen vaak met transportproblemen, waardoor de economische ontwikkeling stagneert en armoede blijft bestaan. De stichting Carry On draagt bij aan de oplossing van deze problemen door eenvoudige maar doeltreffende transportmogelijkheden binnen het bereik van ondernemende mensen te brengen.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

  • – Stichting Carry On ontwikkelt een platform waarop (Nederlandse) ondernemers en andere betrokkenen een verbinding kunnen aangaan met (startende) ondernemers in zich ontwikkelende landen die baat hebben bij de aanschaf van (een) bakmotor(en).
    – Stichting Carry On ondersteunt mensen die zich geen Bullfrox kunnen veroorloven, maar wel heel goed kunnen gebruiken. Stichting Carry On doet dit door een appél te doen op particulieren en/of ondernemers om een Bullfrox te doneren.
    – Stichting Carry On zorgt dat de Bullfrox bij de juiste ondernemer terecht komt

 

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van de Stichting Carry On ontvangen geen beloning. Alleen een niet bovenmatige onkostenvergoeding is toegestaan. De directie is niet in dienst van de stichting en er is geen vast personeel in dienst.

Het bestuur van de Stichting Carry On bestaat uit de volgende personen:
– dhr. Theo Salomons (voorzitter)
– dhr. Jan-Willem Harwig (secretaris)
– mevr. Jiske Ouwejan (penningmeester)

De directie bestaat uit Simon Kooistra en Ben Jansen.

Actuele stand van zaken

– De stichting Carry On is op 18 januari 2016 opgericht en heeft een ANBI status.
– De stichting Carry On is bezig een netwerk in Oeganda op te zetten voor het selecteren van kleine zelfstandigen die in aanmerking komen voor een Bullfrox.
– De stichting Carry On begeleidt lokale bedrijven in Oeganda in het realiseren van de 1e lichting van de Bullfrox die voldoet aan de (kwaliteits)specificaties.
– De stichting Carry On werkt aan een wervingscampagne in 2019.

Balans en staat van baten en lasten

De stichting heeft geen winstoogmerk. Na afloop van het kalenderjaar publiceert de stichting de jaarrekening binnen de daarvoor gestelde termijn.

Download

Jaarrekening 2020 (pdf)

Wil jij nog meer goed-nieuws-verhalen lezen?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief en ontvang de mooiste verhalen over de ontwikkeling van onze fabriek in Oeganda, de Oegandese ondernemers en hun gezinsleven en de ontwikkelingen van onze stichting hier in Nederland.

Help ook mee!

Stichting Carry On investeert in mensen. Jouw betrokkenheid maakt het verschil tussen stilstand of vooruitgang. Kom daarom in beweging en help vandaag nog een ondernemer in Oeganda op weg.

Doneer direct